kancelaria adwokacka

kontakt 24h: 603 281 318

kancelaria adwokacka

kontakt 24h: 603 281 318

Adwokat w Gliwicach, adwokat Zabrze, pomoc prawna osób za granicą

» KANCELARIA

Opis naszej kancelarii.

więcej informacji

» OBSŁUGA FIRM

Pełna obsługa przedsiębiortsw.

więcej informacji

» PORADY ONLINE

Porady przez internet.

więcej informacji

» KONTAKT

Jak się z nami skontaktować.

więcej informacji

Prawo karne, wykroczeń, karne wykonawcze


Adwokat Arkadiusz Szałajko prowadzi sprawy karne od lat profesjonalnie broniąc podejrzanych i oskarżonych o popełnienie występków i zbrodni. W czasie praktyki nabył niezbędne doświadczenie, aby udzielać pomocy w tego typu sprawach obejmujących nawet najcięższe przestępstwa. Mecenas Arkadiusz Szałajko może pochwalić się reprezentowaniem klientów nie tylko przed sądami rejonowymi i okręgowymi, ale także występowaniem przed sądami apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

Nasze Kancelarie zajmują się obroną osób fizycznych w postępowaniach karnych. Reprezentujemy podejrzanych przed organami ścigania, bierzemy udział w przesłuchaniach w jednostkach Policji, jak i w jednostkach Prokuratury. Kładziemy nacisk na obronę Naszych Klientów zwłaszcza przed organami ścigania albowiem czynności te rzutują na dalsze losy postępowania karnego.

Udzielamy pomocy klientom na posiedzeniach sądowych w przedmiocie rozpoznania wniosków organów ścigania o zastosowania  tymczasowego aresztowania. Po wniesieniu do sądu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia, dalsze czynności obrończe polegają na reprezentacji klienta przed Sądami obu instancji, a w szczególnych sytuacjach także przed Sądem Najwyższym.

Adwokat Arkadiusz Szałajko posiada doświadczenie w podejmowaniu czynności zmierzających do uchylenia listu gończego, Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), a także uzyskiwania listów żelaznych niezbędnych do odpowiadania przed polskim wymiarem sprawiedliwości z tzw. „wolnej stopy”. ( nie będąc pozbawionym wolności )

Prawo wykroczeń

Kancelarie zajmują się obroną osób w sprawach o wykroczenia reprezentując  zarówno pokrzywdzonych, jak i sprawców wykroczeń.

Prawo karne wykonawcze

Nasi Adwokaci udzielają pomocy prawnej osobom skazanym w postępowaniach o odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwy w karze i udzielenie zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.

 

 

 


"Kancelarie kierują się zasadą indywidualizacji potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, zarówno w kwestii świadczonej pomocy prawnej jak i dostosowania cen usług do rzeczywistego nakładu pracy."

Adwokaci Arkadiusz Szałajko i wraz z Zespołem.


Kontakt całodobowy (24h): 603 281 318
znajdź nas na Facebook'u: facebook.com/adwokatszalajko/

SPRAWY KARNE I CYWILNE

W sprawach cywilnych i karnych osobom przebywającym za granicą, w tym udziela konsultacji telefonicznych i drogą mailową.

OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH

Ofiarom wypadków drogowych, w tym w uzyskaniu zadośćuczynień i odszkodowań przy korzystnym systemie rozliczeń.


OCHRONA KIEROWCÓW

Zapewnia kompleksową ochronę prawną kierowców w ruchu drogowym oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

ROZWODY I ALIMENTY

W sprawach rozwodowych i alimentacyjnych, możemy pochwalić się dużym doświadczeniem.