kancelaria adwokacka

kontakt 24h: 603 281 318

kancelaria adwokacka

kontakt 24h: 603 281 318

Adwokat w Gliwicach, adwokat Zabrze, pomoc prawna osób za granicą

» KANCELARIA

Opis naszej kancelarii.

więcej informacji

» OBSŁUGA FIRM

Pełna obsługa przedsiębiortsw.

więcej informacji

» PORADY ONLINE

Porady przez internet.

więcej informacji

» KONTAKT

Jak się z nami skontaktować.

więcej informacji

Odszkodowania


Kancelarie Adwokata Arkadiusza Szałajko oraz Adwokat Martyny Borowieckiej prowadzą postępowania związane z dochodzeniem roszczeń finansowych takich jak odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę ( ból, cierpienie ), renta ali­men­ta­cyjna, opieka osób trze­cich, renta uzu­peł­nia­jąca, zadość­uczy­nie­nie po stra­cie osoby bli­skiej, odszko­do­wa­nie po stra­cie osoby bliskiej.

Staramy się przy tym zrozumieć problemy Naszych klientów i wyjść im naprzeciw. Pomagamy Klientom w sporządzaniu wniosku o wypłatę roszczenia finansowego (wniosku o wypłatę odszkodowania) lub kierujemy właściwe wnioski w imieniu klienta. Bierzemy udział w negocjacjach ugodowych. Sporządzamy odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Prowadzimy również korespondencję z firmą ubezpieczeniową oraz doradzamy w trakcie likwidacji szkody.

Jesteśmy świadomi, że funk­cją zadość­uczy­nie­nia jest przede wszystkim złagodzenie doznanego bólu i cier­pie­nia. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dochodzenia tego typu roszczeń.

Odszkodowanie za błąd lekarski

Zajmujemy się pomocą osobom w ramach dochodzenia roszczeń związanych z błędami w sztuce lekarskiej.

( zakażenie szpitalne, błędna diagnoza itd. )

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Prowadzimy postępowania przeciwko pracodawcom o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, a także zajmujemy się postępowaniem przed ZUS-em. 


"Kancelarie kierują się zasadą indywidualizacji potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, zarówno w kwestii świadczonej pomocy prawnej jak i dostosowania cen usług do rzeczywistego nakładu pracy."

Adwokaci Arkadiusz Szałajko i wraz z Zespołem.


Kontakt całodobowy (24h): 603 281 318
znajdź nas na Facebook'u: facebook.com/adwokatszalajko/

SPRAWY KARNE I CYWILNE

W sprawach cywilnych i karnych osobom przebywającym za granicą, w tym udziela konsultacji telefonicznych i drogą mailową.

OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH

Ofiarom wypadków drogowych, w tym w uzyskaniu zadośćuczynień i odszkodowań przy korzystnym systemie rozliczeń.


OCHRONA KIEROWCÓW

Zapewnia kompleksową ochronę prawną kierowców w ruchu drogowym oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

ROZWODY I ALIMENTY

W sprawach rozwodowych i alimentacyjnych, możemy pochwalić się dużym doświadczeniem.