kancelaria adwokacka

kontakt 24h: 603 281 318

kancelaria adwokacka

kontakt 24h: 603 281 318

Adwokat w Gliwicach, adwokat Zabrze, pomoc prawna osób za granicą

» KANCELARIA

Opis naszej kancelarii.

więcej informacji

» OBSŁUGA FIRM

Pełna obsługa przedsiębiortsw.

więcej informacji

» PORADY ONLINE

Porady przez internet.

więcej informacji

» KONTAKT

Jak się z nami skontaktować.

więcej informacji

Ubój rytualny


Trybunał Konstytucyjny – Wyrok w sprawie uboju rytualnego

W dniu 10 grudnia 2014 roku, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie, w jakim nie zezwala na poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni (rzeźni) według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 i 5 konstytucji w związku z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Trybunał konstytucyjny uznał również, że art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zgodnie z którym kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność karną za poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni (rzeźni) według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 i 5 konstytucji w związku z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. To samo tyczy się art. 35 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy.

Na oficjalnej stronie Trybunału czytamy, że „trybunał stwierdził, że zaskarżone przepisy w nieprawidłowy sposób wyważają proporcje między konstytucyjnie umocowaną wartością w postaci ochrony zwierząt i troski o ich dobrostan, a wolnością religii. Tym bardziej, że zakaz uboju rytualnego wzmocniony został dotkliwymi sankcjami karnymi – obejmującymi między innymi wymierzenie kary pozbawienia wolności na okres nawet dwóch lat. Tymczasem ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postanowieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii. (…) Trybunał podkreślił, że przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie była wyłącznie ocena zgodności obwarowanego sankcjami karnymi, bezwzględnego zakazu uboju rytualnego zwierząt gospodarskich w rzeźni, z konstytucyjnie i konwencyjnie gwarantowaną wolnością religii. Tym samym poza zakresem orzekania znalazły się inne kwestie związane z zagadnieniem poddanym kontroli Trybunału”.

Zdania odrębne zgłosili sędziowie TK: Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Tzw. “ubój rytualny” będzie więc możliwy od dnia ogłoszenia wyroku w „Dzienniku Ustaw”.

 

 


» archiwum aktualności

"Kancelarie kierują się zasadą indywidualizacji potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, zarówno w kwestii świadczonej pomocy prawnej jak i dostosowania cen usług do rzeczywistego nakładu pracy."

Adwokaci Arkadiusz Szałajko i wraz z Zespołem.


Kontakt całodobowy (24h): 603 281 318
znajdź nas na Facebook'u: facebook.com/adwokatszalajko/

SPRAWY KARNE I CYWILNE

W sprawach cywilnych i karnych osobom przebywającym za granicą, w tym udziela konsultacji telefonicznych i drogą mailową.

OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH

Ofiarom wypadków drogowych, w tym w uzyskaniu zadośćuczynień i odszkodowań przy korzystnym systemie rozliczeń.


OCHRONA KIEROWCÓW

Zapewnia kompleksową ochronę prawną kierowców w ruchu drogowym oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

ROZWODY I ALIMENTY

W sprawach rozwodowych i alimentacyjnych, możemy pochwalić się dużym doświadczeniem.