Kancelaria Adwokacka Adwokaci Arkadiusz Szałajko i Martyna Borowiecka wraz z Zespołem

» PRO BONO

Opis działalności Pro Bono naszej kancelarii.

więcej informacji »

» OBSŁUGA FIRM

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców.

więcej informacji »

» SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla firm i instytucji, osób prywatnych.

więcej informacji »

» PORADY ONLINE

Udzielamy porad za pośrednictwem internetu.

więcej informacji »


Prawo karne, wykroczeń, karne wykonawcze

Adwokat Arkadiusz Szałajko prowadzi sprawy karne od lat profesjonalnie broniąc podejrzanych i oskarżonych o popełnienie występków i zbrodni. W czasie praktyki nabył niezbędne doświadczenie, aby udzielać pomocy w tego typu sprawach obejmujących nawet najcięższe przestępstwa. Mecenas Arkadiusz Szałajko może pochwalić się reprezentowaniem klientów nie tylko przed sądami rejonowymi i okręgowymi, ale także występowaniem przed sądami apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

Nasze Kancelarie zajmują się obroną osób fizycznych w postępowaniach karnych. Reprezentujemy podejrzanych przed organami ścigania, bierzemy udział w przesłuchaniach w jednostkach Policji, jak i w jednostkach Prokuratury. Kładziemy nacisk na obronę Naszych Klientów zwłaszcza przed organami ścigania albowiem czynności te rzutują na dalsze losy postępowania karnego.

Udzielamy pomocy klientom na posiedzeniach sądowych w przedmiocie rozpoznania wniosków organów ścigania o zastosowania  tymczasowego aresztowania. Po wniesieniu do sądu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia, dalsze czynności obrończe polegają na reprezentacji klienta przed Sądami obu instancji, a w szczególnych sytuacjach także przed Sądem Najwyższym.

Adwokat Arkadiusz Szałajko posiada doświadczenie w podejmowaniu czynności zmierzających do uchylenia listu gończego, Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), a także uzyskiwania listów żelaznych niezbędnych do odpowiadania przed polskim wymiarem sprawiedliwości z tzw. „wolnej stopy”. ( nie będąc pozbawionym wolności )

Prawo wykroczeń

Kancelarie zajmują się obroną osób w sprawach o wykroczenia reprezentując  zarówno pokrzywdzonych, jak i sprawców wykroczeń.

Prawo karne wykonawcze

Nasi Adwokaci udzielają pomocy prawnej osobom skazanym w postępowaniach o odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwy w karze i udzielenie zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.

 

 

 


Kancelaria Adwokacka Adwokaci Arkadiusz Szałajko i Martyna Borowiecka wraz z Zespołem

Adwokat w Gliwicach, adwokat Zabrze, pomoc prawna osób za granicą, adwokat Knurów, sprawy rozwodowe, spadki, zadośćuczynienia, odszkodowania, ochrona prawna kierowców.