Kancelaria Adwokacka Adwokaci Arkadiusz Szałajko i Martyna Borowiecka wraz z Zespołem

» PRO BONO

Opis działalności Pro Bono naszej kancelarii.

więcej informacji »

» OBSŁUGA FIRM

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców.

więcej informacji »

» SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla firm i instytucji, osób prywatnych.

więcej informacji »

» PORADY ONLINE

Udzielamy porad za pośrednictwem internetu.

więcej informacji »


Odszkodowania

Kancelarie Adwokata Arkadiusza Szałajko oraz Adwokat Martyny Borowieckiej prowadzą postępowania związane z dochodzeniem roszczeń finansowych takich jak odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę ( ból, cierpienie ), renta ali­men­ta­cyjna, opieka osób trze­cich, renta uzu­peł­nia­jąca, zadość­uczy­nie­nie po stra­cie osoby bli­skiej, odszko­do­wa­nie po stra­cie osoby bliskiej.

Staramy się przy tym zrozumieć problemy Naszych klientów i wyjść im naprzeciw. Pomagamy Klientom w sporządzaniu wniosku o wypłatę roszczenia finansowego (wniosku o wypłatę odszkodowania) lub kierujemy właściwe wnioski w imieniu klienta. Bierzemy udział w negocjacjach ugodowych. Sporządzamy odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Prowadzimy również korespondencję z firmą ubezpieczeniową oraz doradzamy w trakcie likwidacji szkody.

Jesteśmy świadomi, że funk­cją zadość­uczy­nie­nia jest przede wszystkim złagodzenie doznanego bólu i cier­pie­nia. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dochodzenia tego typu roszczeń.

Odszkodowanie za błąd lekarski

Zajmujemy się pomocą osobom w ramach dochodzenia roszczeń związanych z błędami w sztuce lekarskiej.

( zakażenie szpitalne, błędna diagnoza itd. )

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Prowadzimy postępowania przeciwko pracodawcom o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, a także zajmujemy się postępowaniem przed ZUS-em. 


Kancelaria Adwokacka Adwokaci Arkadiusz Szałajko i Martyna Borowiecka wraz z Zespołem

Adwokat w Gliwicach, adwokat Zabrze, pomoc prawna osób za granicą, adwokat Knurów, sprawy rozwodowe, spadki, zadośćuczynienia, odszkodowania, ochrona prawna kierowców.