Kancelaria Adwokacka Adwokaci Arkadiusz Szałajko i Martyna Borowiecka wraz z Zespołem

» PRO BONO

Opis działalności Pro Bono naszej kancelarii.

więcej informacji »

» OBSŁUGA FIRM

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców.

więcej informacji »

» SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla firm i instytucji, osób prywatnych.

więcej informacji »

» PORADY ONLINE

Udzielamy porad za pośrednictwem internetu.

więcej informacji »


Nasz zespół

Zespół Naszych Kancelarii

 

p-arkadiusz

Arkadiusz Szałajko

Adwokat

Jako starannie wykształcony prawnik praktykuje od 2003 roku. Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Prowadzi kancelarię w Gliwicach, a także filię kancelarii w Zabrzu.
Posiada znaczne i rozległe doświadczenie w sprawach karnych, w tym w sprawach o najcięższe przestępstwa. Świadczy pomoc skazanym w postępowaniach wykonawczych. Zapewnia także ochronę pokrzywdzonym i ofiarom przestępstw. Udziela pomocy prawnej w sprawach dotyczących kierowców i innych uczestników ruchu drogowego na gruncie prawa karnego i cywilnego.

Posiada znaczne doświadczenie i wiedzę w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prowadzi sprawy rozwodowe, spadkowe, alimentacyjne, a także o podział majątku pomiędzy małżonkami.

Obecnie  świadczy pomoc prawną dla podmiotów instytucjonalnych, w tym spółek prawa handlowego. Pomoc ta świadczona jest w ramach umów stałego zlecenia lub też w ramach doraźnej pomocy udzielanej przedsiębiorcom.

Adwokat Arkadiusz Szałajko reprezentuje klientów w sporach z instytucjami bankowymi i parabankowymi.

Mecenas interesuje się życiem politycznym i gospodarczym w kraju i za granicą, motoryzacją i filmem.

Włada językiem angielskim.


p-martyna

Martyna Borowiecka

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Ukończyła aplikację adwokacką oraz aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ( Katedra Prawa Cywilnego ).

Świadczy pomoc prawną w dochodzeniu oraz egzekwowaniu wierzytelności. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców.

Specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym oraz prowadzi spory z instytucjami bankowymi i parabankowymi. Prowadzi sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej.

Włada językiem angielskim.


 Sandra Waniek

 

Aplikant adwokacki.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Włada językiem angielskim. W ramach jej zainteresowań zawodowych wyróżnić w szczególności należy prawo karne materialne oraz prawo karne procesowe.

W czasie wolnym uprawia górską wspinaczkę oraz uwielbia dobrą lekturę.


natalia

Natalia  Stasiewicz

Asystent prawny.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Z Kancelarią współpracuje od 2012 roku. Włada biegle językiem angielskim. Jej zainteresowania koncentrują się głównie wokół prawa karnego procesowego.


skan_20160908-3

Magda Janicka

Asystent prawny.

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z kancelarią współpracuje od marca 2016 roku. Zajmuje się prowadzeniem sekretariatu kancelarii. Biegle włada językiem angielskim.

Interesuje się ekonomią i strategiami zarządzania zasobami ludzkimi.


Jessika Bryś

Stażysta.

Pani Jessika zajmuje się prowadzeniem sekretariatu kancelarii w Zabrzu. Włada językiem angielskim.

Interesuje sięmodą oraz sportem.

Nasz zespół składa się z doświadczonych adwokatów oraz pozostałych pracowników.

Kancelarie kierują się zasadą indywidualizacji potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, zarówno w kwestii świadczonej pomocy prawnej jak i dostosowania cen usług do rzeczywistego nakładu pracy.

Adwokaci Arkadiusz Szałajko i Martyna Borowiecka wraz z Zespołem.


Kontakt całodobowy (24h): 603 281 318

znajdź nas na Facebook'u: facebook.com/kancelarieszalajkoborowiecka/


Kancelaria Adwokacka Adwokaci Arkadiusz Szałajko i Martyna Borowiecka są członkami Adwokatury Polskiej

Kancelaria Adwokacka Adwokaci Arkadiusz Szałajko i Martyna Borowiecka wraz z Zespołem

Adwokat w Gliwicach, adwokat Zabrze, pomoc prawna osób za granicą, adwokat Knurów, sprawy rozwodowe, spadki, zadośćuczynienia, odszkodowania, ochrona prawna kierowców.